Leveringskenmerken

Het beste contact is … persoonlijk contact

De levertijd

Bij een nieuwe opdracht is er vanaf het kennismakingsgesprek tot en met de modelfoto’s maken, rekening te houden met een benodigde tijd van 1 maand. Voor het kleimodel maken is circa 2 maanden nodig. Voor de mal, het wasmodel en het gieten nog eens 1 a 2 maand.

De totale levertijd voor een bronzen beeld als nieuwe opdracht bedraagt dan ook minimaal 5 a 6 maanden!

Uiteraard mits de volledige capaciteit al niet nodig is voor lopende opdrachten. Capaciteit reservering is bespreekbaar. Neem om levering zeker te stellen tijdig vooraf contact op.

Een opdracht kan echter in drie fasen geleverd worden.

Als idee! Dat kan als u “feest” al over twee dagen is. Meerdere voorbeelden zijn beschikbaar.

Als ruw kleimodel, leverbaar binnen enkele weken

Als bronzen beeld, levertijd in overleg, minimaal enkele maanden

De levertijd voor een vrijwerk zoals de zaaier, Death Valley en vele andere, kunnen bijzondere levertijden gelden. Neem even contact op voor de actuele mogelijkheden.  Een berichtje kan via

Zakelijke afspraken

Er wordt in het begin van het proces één maal met u over geld gesproken. Daarna nooit meer. Er is dan ook sprake van een vooraf bekende vaste prijs. Betalingscondities worden dus vooraf in overleg overeengekomen.

Voor aanvang van het gieten wordt U het kleimodel getoond voor uw “kleivrijgave”. Meestal wordt er gewerkt met een kleimodel. Soms echter met een was of gips-model. Dan zal u gevraagd worden voor de was-vrijgave dan wel de gipsvrijgave. De zakelijke afspraken blijven gelijk. In de regel word het totaalbedrag verdeeld in drie delen, Een deel na uw Flow Art ontwerp, het tweede deel na uw kleivrijgave en het laatste deel na het leveren van het bronzen beeld.

Voortgangsrapportages 

Er kan afgesproken worden dat u op de hoogte gehouden wordt middels voortgangsrapportages.

Dankzij e-mail maakt land en afstand niets meer uit! Het werken met voortgangsrapportages is vooral van nut gebleken indien er meerdere personen betrokken zijn bij het tot stand komen van het bronzen beeld. Hierdoor kunnen afstemmingstijden tot een minimum beperkt blijven en zijn misverstanden vrijwel uitgesloten.

Buiten de foto’s van tussenfasen is een terugkomend onderdeel van de voortgangsrapportages het onderwerp: Hoe verder?Daarin is duidelijk verwoord wat de volgende stap is en wie daarvoor wat zal doen.

Vanwege de veilige planning in het Flow Art plan, de strikte bewaking daarvan en het beschikbaar hebben van meerdere nood plannen is praktisch gesproken een 100 % zekere levering gegarandeerd.

Heeft u al een idee voor een eigen beeld of vrijwerk?

Hier zijn een paar tips waar u mee aan de slag kan gaan.

Hebt u al een idee over een passende titel? Zo ja, Titel Flow beeld:………………………………………………

Hebt u een bepaalde datum in gedachte?
Zo ja, ……………………………. I.v.m.: …………………………………

Trefwoorden betreffende de Flow-ervaring en de compositie: …………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

heeft u al concrete plannen of wilt u graag weten wat voor mogelijkheden er voor u zijn?

Het beste contact is … persoonlijk contact of mail direct naar  info@flowart.nl