Flow Art 11 stappenplan

nadere toelichting volgt, voor concrete vragen kunt u nu al terecht via contact

Elk beeld ontstaat in de volgende 11 stappen.

(1) Flow ervaring

Een Flow-ervaring is een positieve ervaring die u tot in uw ziel raakt. Het begrip Flow is afkomstig uit de psychologie. Het  “verwoorden” gebeurd samen met u, vaak al tijdens het kennismakingsgesprek.

(2) Proefopnamen

Op basis van de eerste ideëen worden er proefopnamen gemaakt. Deze foto’s zijn nodig als hulpmiddel voor het ontwikkelen van het Flow Art ontwerp.

(3) Flow Art ontwerp

Hierin ziet u de uitganspunten voor uw beeld. Vaak een samenstelling van foto’s met een toelichting. Ook wordt een afspraak gemaakt over de globale afmetingen. Een kunstwerk bedoeld voor op een vensterbank zal immers andere afmetingen hebben dan een voor in de tuin.

(4) Modelfoto’s

U bent persoonlijk model. Het enige wat u zelf hoeft te doen is op mijn aanwijzing volgens het Flow Art ontwerp 3 minuten niet te bewegen. Dit is nodig voor het maken van de serie modelfoto’s. Meerdere maten worden gemeten en berekend. Tijdafspraken worden vastgelegd en er worden afspraken gemaakt over de manier van voortgangsrapportage.

(5) Kleimodel

Met behulp van de modelfoto’s wordt het kleimodel gemaakt. Tussentijds wordt u dit kleimodel getoond ter algemene afstemming. Het eindresultaat wordt u zondermeer getoond i.v.m. uw noodzakelijke kleivrijgave. Het maken van het kleimodel is het meest arbeidsintensief van uw kunstwerk. Soms kan in plaats van het kleimodel direct begonnen worden met modelleren in was.

(6) Siliconenmal

Het kleimodel wordt “omgegoten” in een wasmodel. Dit gebeurd door middel van het toepassen van een speciaal rubber procédé.

(7) Wasmodel

Het ruwe wasmodel wordt op alle details nagewerkt totdat de vormen van het oorspronkelijke kleimodel weer teruggewonnen zijn. Dit uiteindelijke wasmodel wordt middels het aanbrengen van vloeikanalen geschikt gemaakt voor het bronsgieten.

(8) Brons gieten in porselein

Het complete wasmodel wordt gedompeld in een bak met vloeibare porselein. In deze “natte” porselein worden keramische korrels gestrooid. Na het steeds tussentijds drogen wordt het dompelen in porselein nog enkele malen herhaald. Daarna wordt het porselein gebakken. Hierdoor smelt het was eruit en het porselein wordt hard. Zo ontstaat de vorm, de zogenaamde Ceramic Shell. Na het bronsgieten wordt het porselein gebroken. Het ruwe brons wordt dan zichtbaar. Deze exclusieve gietmethode is dus Cire Perdue in combinatie met Ceramic Shell. Het zogenaamde precisiegieten. Hiervoor is bewust gekozen i.v.m. het behouden van details.

(9)Afwerken (Ciseleren en Patineren)

De “gietkanalen” en “opkomers” worden verwijderd en onzichtbaar bijgewerkt. Het zogenaamde ciseleren. Uw kunstwerk wordt m.b.v. patineertechniek op kleur gebracht en eventueel op een steen bevestigd.

(10) Levering en onthulling

Het Flow-beeld wordt u op de afgesproken tijd en plaats bezorgd. Bij een treffende compositie zult u steeds een stukje plezierige herbeleving ondervinden. Dan is voor mij als beeldend kunstenaar, de “cirkel” gesloten. Dat is dan precies waar het Flow-beeld voor bedoeld is.

(11) Evaluatie en Referentie

Uw referentie m.b.t. uw beleving van het kunstwerk wordt zeer op prijs gesteld. Deze referentie wordt gepubliceerd in het hoofdstuk Referenties. Bij een onderwijsproject, zoals bijvoorbeeld Mijn toekomst, worden de verworven competenties achteraf gerapporteerd. Met andere woorden wat hebben de leerlingen aantoonbaar van het kunstproject geleerd? Dat kunnen competenties zijn zoals: samenwerken, plannen, leren, onderzoeken, technieken eigen maken, instructies opvolgen, presenteren enz. Het visualiseren van deze verworven competenties kan gebeuren middels fotomateriaal.