Welkom - Pastoor No Quadvlieg

42 uitgelichte afbeelding

Beste Pierre,

Toen wij begonnen na te denken over een plaquette, ter gelegenheid van het 50-jarig priesterfeest van onze Pastoor Quadvlieg, hadden we geen idee hoe dat allemaal zou gaan verlopen. Je hebt ons echter prima begeleid en je hebt je gedurende vele gesprekken de persoon en manier van werken van Pastoor Quadvlieg goed weten eigen te maken. Je hebt bovendien uitstekend ingespeeld op de wens van Pastoor om de kinderen van basisschool bij de totstandkoming te betrekken. Dat alles heeft geleid tot een mooi resultaat waarin veel van de eigenheid van onze Pastoor tot uitdrukking komt. Zodoende is het een cadeau van de gehele Rothemse gemeenschap geworden, voor iemand die voor Rothem veel betekent. We zijn je bijzonder dankbaar voor dat resultaat, maar vooral ook voor de vakkundige en zeer plezierige wijze waarop je met ons hebt meegedacht en gewerkt. Onze kerk is een prachtig, sprekend kunstwerk rijker geworden.

Rothem, 1 juni 2008,
namens het Kerkbestuur,
Edwin Lustermans

Voor informatie over het kunstwerk  klikt u hier