Het kunstwerk

De symboliek van De weg naar verzoening
Het kunstwerk verbeeldt een hoopgevende toekomst door de erkenning van het misbruikverleden in de Rooms Katholieke Kerk. Een weg naar verzoening start met de erkenning van zaken die nooit hadden mogen gebeuren. De weg naar Verzoening is een Denkmal ter ondersteuning dat het verleden zich niet mag herhalen. Het kunstwerk visualiseert verbinding.  Lees meer over de symboliek … 

 

Hoe is het ontstaan?
In december 2011 heeft voormalig minister Deetman zijn rapport gepresenteerd: er was sprake van 10.000 tot 20.000 slachtoffers van het seksueel misbruik binnen de r.-k. kerk. Er ontstond een soort schokgolf in de media. Dat raakte mij als beeldend kunstenaar heel erg en het leek alsof helemaal niets meer goed was aan het geloof. Zo is het initiatief ontstaan.  Lees meer over het ontstaan …

 

Waarom is het gemaakt?
Als initiatiefnemer en beeldend kunstenaar Pierre Habets uit Nederland is het mijn vurige wens dat het kunstwerk een wezenlijke bijdrage levert aan het scheppen van een klimaat waardoor verzoening mogelijk kan worden. Het kunstwerk kan een rol vervullen in een gesprek met en door slachtoffers en vertegenwoordigers van veroorzakers om schijnbaar onoverbrugbare denkbeelden toch te overbruggen. De weg naar Verzoening  kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de boodschap van Paus Franciscus ter voorkoming van herhaling van misbruikzaken uit het verleden, en een Denkmal bieden waar velen steun aan kunnen beleven.

 

Het Fotoboek
Het Fotoboek toont u het bronzen eindresultaat zoals het in het Stadspark de Kartuis te zien is.
[Navigatie: als u het fotoboek op deze pagina aanwijst, kunt u klikken op de schuine dubbele witte pijltjes rechts boven, dan wordt het fotoboek “beeldvullend”. Door nogmaals op de schuine dubbele witte pijltjes te klikken of door de “esc”-knop op uw computer te gebruiken, kunt u het beeldvullende scherm weer sluiten.]

 

Waar is het te zien?
De weg naar Verzoening is te bezichtigen in het stadspark De Kartuis te Roermond in Nederland. Lees meer over waar is het te zien …


Fotoboek