Brief aan Franciscus

Nederland, Schinnen, 19 november 2017

Zijne Heiligheid, Paus Fransiscus,

Graag informeer ik u erover dat het bronzen eindresultaat van De weg naar verzoening, op 21 april 2017 onthuld en ingezegend is in het stadspark de Kartuis te Roermond in Nederland. Daar kan het nu vrij bewonderd worden, vlak bij de kantoren van het bisdom, op een fantastische, neutrale, uitnodigende plaats. De weg naar verzoening is het resultaat van een openhartige samenwerking tussen slachtoffers van het seksueel misbruik in de kerk, het bisdom en mij als kunstenaar. Ik hoop dat velen steun zullen ervaren aan dit zo symbolische kunstwerk en Denkmal.

Nogmaals hartelijk dank voor uw schriftelijk bericht van 3 sept 2014, waarin u laat weten dat u op de hoogte bent, en waardering heeft voor het project De weg naar verzoening. Uw brief was toen heel fijn om te mogen ontvangen en gaf kracht om vooral door te gaan met het project en de nodige weerstand te blijven trotseren. (bron: brief dd 3 sept 2014, Nuntius Nederland, + AndrĂ© Dupuy, N. 974/2014)

Ook informeer ik u graag over een door studenten gemaakte documentaire. In die documentaire wordt duidelijk hoe het bisdom, de vereniging van slachtoffers en ik als kunstenaar samen hebben gewerkt aan De weg naar verzoening. De Nederlandse versie van deze documentaire is tot heden al vier maal uitgezonden bij de Regionale televisiezender L1. De onthulling op  21 april 2017 was een landelijk nieuwsitem.

Via het klikken op onderstaande plaatje, kunt u deze 12 minuten durende documentaire bekijken.

De recente inzegening en onthulling is een fantastische afronding, alhoewel ik terdege besef dat het tegelijkertijd pas een begin zou kunnen markeren, een begin van herstellend vertrouwen in het Rooms Katholieke Geloof. Meer info kunt u eventueel bekijken via  www.dewegnaarverzoening.nl

Het zou heel fijn zijn weer van u te mogen vernemen en kennis te mogen nemen van uw visie op hoe nu verder met De weg naar verzoening, waarvoor bij voorbaat oprechte dank.

Hoogachtend,

Pierre Habets – initiatiefnemer project De weg naar verzoening
Moutheuvellaan 17
6365 AX Schinnen Nederland