mr. dr. Caroline A.J.E. Habets

Op woensdag 16 mei 2018 verdedigde Caroline Habets in het openbaar en met overweldigend succes haar proefschrift:

Vrijheid van onderwijs: een juridische verkenning van inschrijvingsbeleid, neutraliteit en het keuzerecht van ouders

Ze overtuigde de beoordelingscommissie van de TRANSNATIONALE UNIVERSITEIT LIMBURG, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (U-Hasselt) en mocht lovende woorden ontvangen van haar promotor Prof. dr. Alexander De Becker.

De reacties op haar geleverde prestatie waren voor haar hartverwarmend.

Tijdens de aansluitende receptie ontving

prof. dr. Alexander De Becker van  mr. dr. Caroline Habets een bijzonder waarderingsgeschenk. 

Het is uitgevoerd in massief brons op glas en geheel gebaseerd op haar eigen idee.

Fotoboek
Het fotoboek toont u het ontstaan van dit bijzondere waarderings- en herinneringsgeschenk.
Als u het fotoboek aanwijst en vervolgens klikt op het dubbele witte pijltje, ziet u het fotoboek “beeldvullend”.

Fotoboek