De Fakkeldrager

Van diefstal naar feest!
Dieven stalen 10 jaar geleden De Fakkeldrager. Dit bronzen beeld van de inmiddels overleden kunstenaar Dolf Wong, stond vanaf 1969 bij het zwembad in Melick. Het werd zwaar beschadigd in stukken teruggevonden. Jaren gebeurde er niets, maar nu is in opdracht van de initiatiefgroep het beeld door Pierre Habets gerestaureerd. Pierre heeft ook voorgesteld om met de 300 kinderen van de plaatselijke basisschool De Achtbaan een cultuur educatieproject te realiseren. Het thema zou zijn; van diefstal naar feest! Met een bronzen tekstplaat als tastbaar eindresultaat. Dat bleek een fantastisch idee, alle kinderen wilden daar graag aan meehelpen. Zo tekende kinderen een fakkeldrager en maakte ze bijzondere gedichten. Op 28 mei 2022 was het eindelijk zover, de kinderwerkjes zijn voor eeuwig in het brons zichtbaar. Zo maakten de kinderen een blijvende herinnering in brons en leerden met overtuiging dat je diefstal ook kunt omzetten … naar een feest!

foto: Het gipsmodel (links) en het wasmodel (rechts) op weg naar de bronsgieterij.

Fotoboek
Het fotoboek, aanklikbaar op deze pagina, toont de restauratie en het ontstaan van dit unieke cultuur educatieproject.
Als u het fotoboek aanwijst en vervolgens klikt op het dubbele witte pijltje, ziet u het fotoboek “beeldvullend”. Met de gewone pijltjes toetsen kunt u door het fotoboek bladeren. 

Betrokkenen
De initiatiefgroep bestond uit Gerrion en Pierre van Elmpt, Jeroen Maessen, Josephine Jacobs en Harrie Gootzen. De cultuurgroep van bs De Achtbaan bestond uit Guido Seuren, Ingrid Bongartz en Floor Willemze. Namens Laco Feel Fit Center ondersteunde ook Jordy Hermans het project en Corn Wolfhagen coördineerde de technische ondersteuning vanuit de buitendienst Gemeente Roerdalen. Beppie Wong-Willems bezocht het atelier van Pierre en heeft onder grote waardering een actieve bijdrage geleverd aan het eerherstel van het beeld van haar overleden levenspartner, Dolf Wong. Pierre Habets heeft in goed overleg met alle betrokkenen de noodzakelijke projectplannen vormgegeven. Tevens heeft Pierre de restauratiewerkzaamheden uitgevoerd, invulling gegeven aan het cultuur educatieproject, het Flow Art Protection-systeem geïntegreerd en realiseerde hij de bronzen tekstplaat op basis van de kinderwerkjes. Dat alle betrokkenen regelmatig op de hoogte gehouden werden van de voortgang was voor Pierre een vanzelfsprekendheid.

Flow Art Protection
Informatie over het toegepaste, onzichtbare Flow Art Protection systeem is mogelijk via info Flow Art Protection.

Fotoboek