Ontmoeting in Schinnen

26002 uitgelichte afbeelding
Het ontwerp

Waar is het nieuwe centrum voor bedoeld? … was vijf jaar voor de onthulling de eerste vraag aan de bestuurders van Schinnen. Een ontmoetingsplaats voor alle leeftijden was het antwoord en een gelegenheid voor muzikale optredens. In de gezamenlijke kerkdorpen van Schinnen blijken ruim 150 verenigingen actief te zijn. Deze zijn te groeperen in 50 groepen. Zo zijn er de voetbalverenigingen, handbalclubs, carnaval, schutterijen, muziekkorpsen, jeu de boule, biljartclubs, toneel, ouderenbonden, enz, enz. Een bronzen beeldengroep met 50 vertegenwoordigers is uit praktisch oogpunt helaas niet haalbaar gebleken. Als inspiratiebron en voorbeeld heeft een detail gediend van de hemelpoort in Florence.  Daar is te zien hoe vier vrouwen elkaar ontmoeten. Om niet de indruk te wekken dat er in Schinnen alleen maar vrouwen wonen is er gekozen voor twee vrouwen en twee mannen. Elke vereniging is op zich een ontmoetingsplaats. Vandaar dat er gekozen is voor het verbeelden van vier verenigingen die veel te maken hebben met de functie van het nieuwe dorpsplein. Het zou immers geen voetbalveldje worden maar een centrale plek waar muziekverenigingen kunnen optreden en mensen elkaar kunnen … ontmoeten. Zo is er gekozen voor vier muzikaal culturele verenigingen. Elk vertegenwoordigd door een Schinnense inwoner in brons voor de groep schutterijen, carnavalsverenigingen, muziekkorpsen en de groep zangkoren.


Modelkeuze “Sjöt”

Er is middels een studie onderzocht of er een kostuum te ontwikkelen is waar alle zes de Schinnense schutterijen zich in zouden kunnen herkennen. Dat bleek vanwege hun markante hoofddeksels niet mogelijk! Als de bronzen schutter bijvoorbeeld een platte pet zou hebben, zou iedereen zeggen … dat zijn die van Doenrade! Er moest dus een keuze gemaakt worden. Op artistieke gronden is gekozen voor de officiers uitvoering van de Koninklijke Schutterij St-Lambertus uit Oirsbeek. Hun voorzitter de heer Jos Palm, bleek gelukkig persoonlijk bereid te zijn als model. Hiermee verbeeld hij symbolisch de schutterijen van Schinnen.


Modelkeuze Carnaval

Omdat het nieuwe plein ook bedoeld is voor alle leeftijden, is er gekozen voor de Jeugd carnavalsvereniging. De heer kapelaan Ben Gorissen is in deze vereniging al ruim 30 jaar actief. Hij vervuld overigens in meerdere verenigingen van Schinnen een zeer actieve rol. Gelukkig bleek ook hij persoonlijk bereid om de carnavalsverenigingen in brons te vertegenwoordigen.


Modelkeuze Muzikant

Zou een model gevraagd worden van een van de Fanfares dan zou dat niet zo leuk zijn voor de Harmonieën. En omgekeerd. Er is dan ook gekozen voor een vrouwelijk Schinnens neutraal model met een saxofoon. Bewust een saxofoon omdat dat een instrument is dat bij de Fanfare, de Harmonieën en bij vele andere Schinnense muziekverenigingen toegepast wordt. Gelukkig bleek de in Schinnen geboren en wonende muzikale mevrouw Margot Heil bereid te zijn om persoonlijk model te zijn en daarmee de Schinnense groep van muziekkorpsen in brons te vertegenwoordigen. Bijzonder aan deze modelkeuze is dat deze mevrouw de echtgenote is van de beeldend kunstenaar en tevens de mede oprichter en eigenaar is van Flow Art.


Modelkeuze Koor

Ook dit moest een vrouw zijn i.v.m. de verdeling. Er is gekozen voor het St-Dionisius koor. Gelukkig was de toenmalig voorzitster, mevrouw Marij Simon-Stevens persoonlijk bereid om in brons de Schinnense zangkoren symbolisch te verbeelden.


Doortje wil er ook bij!

Tijdens het opmeten van de muzikant kwam steeds haar hondje op het afteken papier zitten. Zo ontstond per toeval het idee om het geplande “bronzen tasje” te verruilen voor een “bronzen Doortje”. Het was alsof Doortje wilde zeggen … ik wil er ook bij !


Onthulling

De onthulling was tevens een openingshandeling en heeft op zeer feestelijke wijze plaats gevonden op 22 augustus 2008.


Fotoboek

Het fotoboek toont u het ontstaan van dit bijzondere project.

Fotoboek