De weg naar verzoening


Klik op het bovenstaande “pijltje” voor het bekijken van de documentaire over het ontstaan en de betekenis van het project De weg naar verzoening. Deze documentaire is gerealiseerd in samenwerking met tweedejaars studenten van de opleiding Video Specialist Audiovisuele Productie van het Arcus College in Heerlen – afdeling Kunst, Theater en Media.
Het bronzen eindresultaat is op vrijdag 21 april 2017 ingezegend en onthuld in Stadspark de Kartuis te Roermond.
Sindsdien is het voor iedereen aldaar gratis te bezichtigen. Ook kunt u er gratis een “ballonetje oplaten”, waarmee u kinderen symbolisch hun kindheid teruggeeft!
Klik hier voor informatie over deze toplocatie; Stadspark de Kartuis te Roermond

Hieronder ziet en leest u achtergronden van het ruim 7 jaar durende project.

 


De weg naar verzoening, is op vrijdag 21 april 2017 onthuld en ingezegend in het Stadspark de Kartuis te Roermond. Namens het bisdom Roermond heeft vicaris-generaal Hub Schnackers de inzegening persoonlijk verricht. De slachtofferorganisatie Mea Culpa United is vertegenwoordigd door hun woordvoerder/voorzitter Bert Smeets. De onthulling werd samen met de initiatiefnemer Pierre Habets van Flow Art, verricht. Bovenstaande video’s tonen u het Landelijke en het regionale journaal van die dag.

Klikt u hier voor het krantenartikel “Een jonge blik op verzoenen”,
bron: Limburgs Dagblad/Dagblad de Limburger regio Sittard-Geleen van 10 april 2017.

Klikt u hier voor het krantenartikel “Verzoening is een lange weg”,
bron: Limburgs Dagblad/Dagblad de Limburger alle zuidelijke regio’s tot en met Weert van 20 april 2017.

Klikt u hier voor het door Margot Heil op 21 april 2017 persoonlijk voorgedragen gedicht On-geloof-lijk.

Klikt u hier voor het krantenartikel “Monument ook waarschuwing”,
bron: Limburgs Dagblad/Dagblad de Limburger regio Roermond 22 april 2017.


De weg naar verzoening, is op vrijdag 21 april 2017 om 15:00 uur onthuld en ingezegend in Stadspark de Kartuis te Roermond. Namens het bisdom Roermond heeft vicaris-generaal Hub Schnackers de inzegening persoonlijk verricht. Klikt u op het bovenstaande “pijltje”, dan kunt u de ruim 2 minuten durende teaser bekijken. Deze is gerealiseerd in samenwerking met de opleiding Video Specialist Audiovisuele Productie van het Arcus College in Heerlen – afdeling Kunst, Theater en Media. Als onderdeel van dit bijzondere Media-schoolproject is inmiddels een documentaire gemaakt, klik voor het bekijken op het aller bovenste plaatje op deze pagina.

paus-franciscus

PAUS FRANCISCUS:
… Paus Franciscus heeft per brief laten weten waardering te hebben voor de inspanningen voor slachtoffers van seksueel misbruik.
Paus Franciscus
Bron: brief van Paus Franciscus, in te zien via het fotoboek op deze pagina en in de Documentaire De weg naar verzoening

BERT SMEETS:
… Wij, Mea Culpa, zijn er trots op hier onderdeel van te zijn. Het kunstwerk verbeeld het seksueel geweld tegen kinderen en zal meer dan ooit besproken moeten worden, en… bestreden.
Bert Smeets

Bron:  https://www.bertsmeets.nl/weg-naar-verzoening/

BISDOM ROERMOND:
… Het misbruik is een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van de kerk. Dit kunstwerk mag ons eraan herinneren dat Christus steeds omziet naar de minsten onder de mensen. Bovendien sterft Hij voor onze zonden en verrijst Hij in iedereen die oprecht zorg en aandacht heeft voor zijn naasten, vooral voor de armen en de zwakken …
Bisschop Frans Wiertz, Vicaris-generaal Hub Schnackers
Bron: e-mail bisdom Roermond dd 3 februari 2017, woordvoerder Matheu Bemelmans

Het bronzen eindresultaat is gratis te bezichtigen in het stadspark De Kartuis te Roermond. De ingang is in de Voogdijstraat. Daar kunt u ook gratis een “ballonetje oplaten”, waarmee u kinderen symbolisch hun kindheid teruggeeft!
Klik hier voor informatie over deze toplocatie; Stadspark de Kartuis te Roermond

________________________________________________________________________

AANVULLENDE INFO

De inzegening van het originele kleimodel door bisschop Frans Wiertz samen met slachtoffers, heeft plaatsgevonden op 14 april 2014. Zie onderstaande foto.

Ondertekening overeenkomst plaatsing “De weg naar verzoening” in brons, in hét Stadspark van Roermond. 
v.l.n.r. namens De stichting De weg naar verzoening; de heren Wim Diederen (pm/secr), Frans Beckers (vrz), namens stichting Stadspark de Karthuis, de heren Frank Slenders (bestuurslid), Martin van het Erve (vrz) en geheel rechts namens het bisdom Roermond de algemeen econoom de heer Frank Hamers.
Deze website wordt steeds geactualiseerd, voor toelichting zie verder de tekst hieronder:

Wilt u reageren, graag, dat kan naar Flow Art Mediation via  contact , en of per Mail naar Stichting De weg naar verzoening

en of via;

de website van de slachtofferverenigingen Mea Culpa en KLOKK

en of via de website van het Bisdom Roermond

De informatie op deze pagina wordt i.v.m. nieuwe ontwikkelingen per omgaande geactualiseerd.

Vragen aan de initiatiefnemer kunt u stellen via: contact

Het Fotoboek toont u sfeerbeelden over het ontstaan van dit bijzondere project.

Voorafgaand aan de inzegening van “De weg naar verzoening” heeft Paus Franciscus in het spaans via radio Vaticana op vrijdag 11 april 2014 een oproep gedaan tot vergeving voor kindermisbruik.

________________________________________________________________________

De Nederlandse bisschop Frans Wiertz heeft maandag 14 april 2014, samen met slachtoffers van seksueel misbruik een kunstwerk ingezegend dat de weg naar verzoening verbeeld. Een weg naar VERZOENING die wellicht mogelijk kan worden met ondersteuning van de legendarische Mea Culpa preek van bisschop Frans Wiertz, die dag. Een preek waar ERKENNING en SCHULD op overtuigende wijze centraal staan. Deze legendarische gebeurtenis vond plaats tijdens een boeteviering aan het begin van de Goede Week in de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht, Nederland. Namens de slachtoffers namen actief deel Anita Bosch-Wiss en Bert Smeets, mede namens de slachtofferhulporganisatie Mea Culpa United. Het idee om het leed van jarenlang seksueel misbruik door geestelijken van de katholieke kerk om te zetten in iets tastbaars en positiefs is afkomstig van kunstenaar Pierre Habets uit Schinnen. Pierre wil op die manier een wezenlijke bijdrage leveren aan het scheppen van een gunstig klimaat voor ERKENNING en VERZOENING. Pierre heeft afgelopen vijf jaar samen met het bisdom Roermond en slachtofferorganisatie Mea Culpa United gezocht naar een positieve verbeelding van deze episode in de Kerk en in de levens van de slachtoffers. Deze zoektocht had twee uitgangspunten, de vraag wat verbind ons en bewust een uitvoeringsvorm kiezen die breed interpreteerbaar is. Het kunstwerk kreeg vorm middels meerdere atelierbezoeken. Veelal samen met slachtoffers en vertegenwoordigers van de kerk. Het was juist het bewezen vermogen tot oprecht luisteren naar elkaar van zowel Bert Smeets als ook van deken Schreurs, die Pierre de afgelopen jaren tot de overtuiging bracht dat het misschien toch mogelijk is een gezamenlijk bindend deel te ontdekken. Vele maanden van overleg en een bezoek aan de bisschop Frans Wiertz in Roermond volgden. Ook werden er steeds nieuwe en verbeterde ontwerpen gecreëerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ontwerp dat op donderdag 29 nov 2012, op overtuigende wijze is vrijgegeven door zowel de vertegenwoordigers van de slachtoffergroep Mea Culpa United als ook door de vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke Kerk.

Zie de onderstaande foto’s als sfeerbeeld van die vrijgave:

nov-2012-00-foto-caroline-habets-flow-art-ontwerpvrijgave-02-versie-2

Van links naar rechts: Bert Smeets, bisschop Frans Wiertz, Pierre Habets, Anita Bosch met knuffel Dinky, deken Jos Schreurs en gedeeltelijk fotograaf Frans van Galen. Deze foto is gemaakt door Caroline Habets van en namens Flow Art, tijdens de ontwerpvrijgave in het Flow Art atelier op donderdag 29 november 2012.

Het Fotoboek toont u sfeerbeelden over het ontstaan van dit bijzondere project.


STICHTING DE WEG NAAR VERZOENING

jan-2013-00-dsc_0017
De Stichting De weg naar verzoening, heeft de volgende bestuursleden, v.l.n.r. op foto:
drs.F.G.J.M. (Frans) Beckers – voormalig burgemeester van Schinnen tevens voorzitter, mevr. C. (Corrie) Bel van Tilborgh – tevens bestuurslid Mea Culpa United, mgr drs M.G.G.J. (Jos) Schreurs – tevens deken van Schinnen en dhr W.G.J. (Wim) Diederen – secretaris/penningmeester. Klik hier voor aanvullende informatie (zoals ANBI Status) over de Stichting De weg naar verzoening

________________________________________________________________________

VIRTUELE REIS VAN 1515 km NAAR ROME ALS CROWDFUNDING

Vanaf het Onze Lieve Vrouwe plein te Maastricht tot op het Sint Pieter plein te Rome is het 1515 km. Om het door de Stichting becijferde bedrag bij elkaar te krijgen is er symbolisch 33 euro nodig per km.
Het getal 33 heeft meerdere verbindingen met het project, Christus stierf op z’n 33-ste. Dat was ook in het jaar 33. Toevallig had heer Bert Smeets in zijn Bleijerheide periode ook het nummer 33. Het getal 3 komt ook op meedere plaatsen terug in het kunstwerk, drie zonnestralen die de drie partijen voorstellen, (de RKK, de slachtoffers en Flow Art), drie ballonnen en drie spijkers in het kruis. Ook kan 3 verbonden worden met het kerkelijke kruisteken, In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest! De initiatiefnemer werkte afgelopen vijf jaar intensief aan dit project en het kleimodel is voor drie maanden in 2014 te zien geweest in de OLV Basiliek te Maastricht.

Het volgende plaatje toont de actuele status van de virtuele reis naar Rome.

status 11 feb 2017:

TOTAAL NODIG 50.000 euro /1515 km = 33 euro per km

ACTUEEL TEKORT  50.000 – 16.000 = 34.000 euro

BEGUNSTIGERS TOT 100 km        (tot 3300 euro)
NL: HEERLEN: Giessen BV, HULSBERG: Leentje Habets-Dentener, LIMBURG: Religieuze Ordes en Congregaties, LINNE: Willem van den Heuvel, MAASTRICHT: Broeders FIC, NUTH: Lei en José Habets, ROERMOND: bisschop Frans Wiertz (persoonlijk), UTRECHT: Nederlandse bisschoppenconferentie, SCHINNEN: Diederen Konstruktie bv, Wim en Marianne Diederen, Elly Heil-Mikelj, Funs Boyens en Josée Vervoort, Familie schenking, Tandheelkundig Centrum Schinnen | DE: KÖLN: Elvira en Hans-Willi Schweitzer, Kunstgiesserei Martin Schweitzer | WALDFEUCHT: Willi von den Driesch | IT: S.Savino: Laura en Luigi Guariento

BEGUNSTIGERS VANAF 100 km  (vanaf 3300 euro)
NL: S’HERTOGENBOSCH: Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
NL: UTRECHT: Stichting Providebit, Ans & Hans Wouters-Hellebrekersfonds

Fotoboek