De weg naar verzoening

paus-franciscus

Goed nieuws, recent, op 7 september 2016 is er overeengekomen dat het op 14 april 2014 ingezegende originele kleimodel “De weg naar verzoening”, in bronzen uitvoering, geplaatst gaat worden in hét Stadspark van Roermond!

Zie ter toelichting de plaatjes hieronder.
De inzegening van het originele kleimodel op 14 april 2014 door bisschop Frans Wiertz samen met slachtoffers: 

olv-basiliek-14-april-2014
.
Ondertekening overeenkomst plaatsing “De weg naar verzoening” in brons, in hét Stadspark van Roermond:
.
overeenkomst-stadspark-7-sept-2016
.
Deze website wordt steeds geactualiseerd, voor toelichting zie verder de tekst hieronder:

Wilt u reageren, graag, dat kan naar Flow Art Mediation via  contact , en of per Mail naar Stichting De weg naar verzoening

en of via;

de website van de slachtofferverenigingen Mea Culpa en KLOKK

en of via de website van het Bisdom Roermond

De informatie op deze pagina wordt i.v.m. nieuwe ontwikkelingen per omgaande geactualiseerd.

Vragen aan de initiatiefnemer kunt u stellen via: contact

Het Fotoboek toont u sfeerbeelden over het ontstaan van dit bijzondere project.

—————————————————————————————————————————-

 

PAUS FRANCISCUS VRAAGT VERGEVING AAN SLACHTOFFERS EN HEEFT HET STICHTINGSBESTUUR “DE WEG NAAR VERZOENING” LATEN WETEN WAARDERING TE HEBBEN VOOR HUN INSPANNINGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN SEXUEEL MISBRUIK.
Voorafgaand aan de inzegening van “De weg naar verzoening” heeft Paus Franciscus in het spaans via radio Vaticano op vrijdag 11 april 2014 een oproep gedaan tot vergeving voor kindermisbruik.

De Nederlandse bisschop Frans Wiertz heeft maandag 14 april 2014, samen met slachtoffers van seksueel misbruik een kunstwerk ingezegend dat de weg naar verzoening verbeeld. Een weg naar VERZOENING die wellicht mogelijk kan worden met ondersteuning van de legendarische Mea Culpa preek van bisschop Frans Wiertz, die dag. Een preek waar ERKENNING en SCHULD op overtuigende wijze centraal staan. Deze legendarische gebeurtenis vond plaats tijdens een boeteviering aan het begin van de Goede Week in de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht, Nederland. Namens de slachtoffers namen actief deel Anita Bosch-Wiss en Bert Smeets, mede namens de slachtofferhulporganisatie Mea Culpa United. Het idee om het leed van jarenlang seksueel misbruik door geestelijken van de katholieke kerk om te zetten in iets tastbaars en positiefs is afkomstig van kunstenaar Pierre Habets uit Schinnen. Pierre wil op die manier een wezenlijke bijdrage leveren aan het scheppen van een gunstig klimaat voor ERKENNING en VERZOENING. Pierre heeft afgelopen drie jaar samen met het bisdom Roermond en slachtofferorganisatie Mea Culpa United gezocht naar een positieve verbeelding van deze episode in de Kerk en in de levens van de slachtoffers. Deze zoektocht had twee uitgangspunten, de vraag wat verbind ons en bewust een uitvoeringsvorm kiezen die breed interpreteerbaar is. Het kunstwerk kreeg vorm middels meerdere atelierbezoeken. Veelal samen met slachtoffers en vertegenwoordigers van de kerk. Het was juist het bewezen vermogen tot oprecht luisteren naar elkaar van zowel Bert Smeets als ook van deken Schreurs, die Pierre de afgelopen jaren tot de overtuiging bracht dat het misschien toch mogelijk is een gezamenlijk bindend deel te ontdekken. Vele maanden van overleg en een bezoek aan de bisschop Frans Wiertz in Roermond volgden. Ook werden er steeds nieuwe en verbeterde ontwerpen gecreëerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ontwerp dat op donderdag 29 nov 2012, op overtuigende wijze is vrijgegeven door zowel de vertegenwoordigers van de slachtoffergroep Mea Culpa United als ook door de vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke Kerk.

Zie de onderstaande foto’s als sfeerbeeld van de vrijgave:

83 ontwerpvrijgave

Van links naar rechts: Bert Smeets, bisschop Frans Wiertz, Pierre Habets, Anita Bosch met knuffel Dinky, deken Jos Schreurs en gedeeltelijk fotograaf Frans van Galen. Deze foto is gemaakt door Caroline Habets van Flow Art, tijdens de ontwerpvrijgave in het Flow Art atelier op donderdag 29 november 2012.

Het Fotoboek toont u sfeerbeelden over het ontstaan van dit bijzondere project.


STICHTING DE WEG NAAR VERZOENING

Stichting DwnV
De Stichting De weg naar verzoening, heeft de volgende bestuursleden, v.l.n.r. op foto:
drs.F.G.J.M. (Frans) Beckers – voormalig burgemeester van Schinnen tevens voorzitter, mevr. C. (Corrie) Bel van Tilborgh – tevens bestuurslid Mea Culpa United, mgr drs M.G.G.J. (Jos) Schreurs – tevens deken van Schinnen en dhr W.G.J. (Wim) Diederen – secretaris/penningmeesterKlik hier voor aanvullende informatie (zoals ANBI Status) over de Stichting De weg naar verzoening

 

Fotoboek