HISTORIE – Backup – tot 2-06-2019 DwnV

Wilhelmina Sangers Cultuurprijs 2019 voor initiatiefnemer en beeldend kunstenaar Pierre Habets.

Zondagmiddag 19 mei 2019 mocht Habets uit handen van de voorzitter van de gelijknamige stichting, bisschop mgr. Harrie Smeets, een cheque t.w.v. €5.000,- in ontvangst nemen.
Habets ontving deze Cultuurprijs als waardering voor zijn initiatief voor het project De weg naar Verzoening, dat omschreven wordt als hoopgevend resultaat van een openhartige samenwerking tussen slachtoffers van het seksueel misbruik in de kerk, het Bisdom Roermond en de initiatiefnemer/beeldend kunstenaar, uitgebeeld in een bronzen kunstwerk in het stadspark de Kartuis in Roermond. Habets bedankt de stichting hartelijk voor dit geweldige bedrag temeer dat daarmee de “virtuele crowdfundingreis naar Rome” volbracht is.

Voor een toelichting over de gerealiseerde weg en over dit bijzondere project, zie verder op deze pagina.


Klikt u hier of op het bovenste plaatje voor het lezen van het complete persbericht.


Open letter to Pope Fransiscus, Schinnen, the Netherlands, November 19, 2017

His Holiness, Pope Fransiscus,

I would like to inform you that the bronze casting of  The road to reconciliation  is unveiled and consecrated on 21 April 2017 in the city park de Kartuis in Roermond in the Netherlands. It can now be freely admired, near the diocese offices in a fantastic neutral inviting place. The road to reconciliation is the result of a frank cooperation between victims of sexual abuse in the church, the diocese and me as an artist. I hope that many will feel support from this symbolic piece of art and what German people will call Denkmal.

Thank you again for your written response of 3 September 2014 in which you state that you are aware of and appreciate the project The road to reconciliation. Your letter was then very nice to receive and gave strength to continue with the project and continue to defy the encountered resistance. (source: letter dated 3 September 2014, Nuntius Netherlands, + André Dupuy, N. 974/2014)

I would also like to inform you about a documentary made by students. In this documentary it becomes clear how the diocese, the association of victims and I as an artist worked together on The road to reconciliation. The Dutch version of this documentary has been broadcasted four times on the regional television channel L1. The unveiling on April 21, 2017 was a national news item.

By clicking on the image below, you can view this 12-minute documentary.

The recent unveiled and consecrated is a fantastic completion, although I am well aware that at the same time it could only mark a beginning, a beginning of restoring faith in the Roman Catholic Faith.

More information can be obtained at www.dewegnaarverzoening.nl
It would be very nice to hear from you again and to be able to take note of your views on how to proceed with The road to reconciliation.
I would like to thank you in advance.

Yours sincerely,

Pierre Habets – initiator project The road to reconciliation
Moutheuvellaan 17
6365 AX Schinnen The NetherlandsOpen brief aan Paus Fransiscus

Zijne Heiligheid, Paus Fransiscus,

Graag informeer ik u erover dat het bronzen eindresultaat van De weg naar verzoening, op 21 april 2017 onthuld en ingezegend is in het stadspark de Kartuis te Roermond in Nederland. Daar kan het nu vrij bewonderd worden, vlak bij de kantoren van het bisdom, op een fantastische, neutrale, uitnodigende plaats. De weg naar verzoening is het resultaat van een openhartige samenwerking tussen slachtoffers van het seksueel misbruik in de kerk, het bisdom en mij als kunstenaar. Ik hoop dat velen steun zullen ervaren aan dit zo symbolische kunstwerk en Denkmal.

Nogmaals hartelijk dank voor uw schriftelijk bericht van 3 sept 2014, waarin u laat weten dat u op de hoogte bent, en waardering heeft voor het project De weg naar verzoening. Uw brief was toen heel fijn om te mogen ontvangen en gaf kracht om vooral door te gaan met het project en de nodige weerstand te blijven trotseren. (bron: brief dd 3 sept 2014, Nuntius Nederland, + André Dupuy, N. 974/2014)

Ook informeer ik u graag over een door studenten gemaakte documentaire. In die documentaire wordt duidelijk hoe het bisdom, de vereniging van slachtoffers en ik als kunstenaar samen hebben gewerkt aan De weg naar verzoening. De Nederlandse versie van deze documentaire is tot heden al vier maal uitgezonden bij de Regionale televisiezender L1. De onthulling op  21 april 2017 was een landelijk nieuwsitem.

Via het klikken op onderstaande plaatje, kunt u deze 12 minuten durende documentaire bekijken.

De recente inzegening en onthulling is een fantastische afronding, alhoewel ik terdege besef dat het tegelijkertijd pas een begin zou kunnen markeren, een begin van herstellend vertrouwen in het Rooms Katholieke Geloof. Meer info kunt u eventueel bekijken via  www.dewegnaarverzoening.nl

Het zou heel fijn zijn weer van u te mogen vernemen en kennis te mogen nemen van uw visie op hoe nu verder met De weg naar verzoening, waarvoor bij voorbaat oprechte dank.

Hoogachtend,

Pierre Habets – initiatiefnemer project De weg naar verzoening
Moutheuvellaan 17
6365 AX Schinnen Nederland


Hieronder leest u een verdere toelichting van het ruim 7 jaar durende project:

De weg naar verzoening

The road to reconciliation

Der weg zur Versöhnung

De hierboven aanklikbare documentaire is gerealiseerd in samenwerking met tweedejaars studenten van de opleiding Video Specialist Audiovisuele Productie van het Arcus College in Heerlen – afdeling Kunst, Theater en Media.
Het bronzen eindresultaat is op vrijdag 21 april 2017 ingezegend en onthuld in Stadspark de Kartuis te Roermond.
Sindsdien is het voor iedereen aldaar gratis te bezichtigen. Ook kunt u er gratis een “ballonetje oplaten”, waarmee u kinderen symbolisch hun kindheid teruggeeft!
Klik hier voor informatie over deze toplocatie; Stadspark de Kartuis te Roermond


De weg naar verzoening, is op vrijdag 21 april 2017 onthuld en ingezegend in het Stadspark de Kartuis te Roermond. Namens het bisdom Roermond heeft vicaris-generaal Hub Schnackers de inzegening persoonlijk verricht. De slachtofferorganisatie Mea Culpa United is vertegenwoordigd door hun woordvoerder/voorzitter Bert Smeets. De onthulling werd samen met de initiatiefnemer Pierre Habets van Flow Art, verricht. Bovenstaande video’s tonen u het Landelijke en het regionale journaal van die dag.

Klikt u hier voor het krantenartikel “Een jonge blik op verzoenen”,
bron: Limburgs Dagblad/Dagblad de Limburger regio Sittard-Geleen van 10 april 2017.

Klikt u hier voor het krantenartikel “Verzoening is een lange weg”,
bron: Limburgs Dagblad/Dagblad de Limburger alle zuidelijke regio’s tot en met Weert van 20 april 2017.

Klikt u hier voor het door Margot Heil op 21 april 2017 persoonlijk voorgedragen gedicht On-geloof-lijk.

Klikt u hier voor het krantenartikel “Monument ook waarschuwing”,
bron: Limburgs Dagblad/Dagblad de Limburger regio Roermond 22 april 2017.


De weg naar verzoening, is op vrijdag 21 april 2017 om 15:00 uur onthuld en ingezegend in Stadspark de Kartuis te Roermond. Namens het bisdom Roermond heeft vicaris-generaal Hub Schnackers de inzegening persoonlijk verricht. Klikt u op het bovenstaande “pijltje”, dan kunt u de ruim 2 minuten durende teaser bekijken. Deze is gerealiseerd in samenwerking met de opleiding Video Specialist Audiovisuele Productie van het Arcus College in Heerlen – afdeling Kunst, Theater en Media. Als onderdeel van dit bijzondere Media-schoolproject is inmiddels een documentaire gemaakt, klik voor het bekijken op het aller bovenste plaatje op deze pagina.

paus-franciscus

PAUS FRANCISCUS:
… Paus Franciscus heeft per brief laten weten waardering te hebben voor de inspanningen voor slachtoffers van seksueel misbruik.
Paus Franciscus
Bron: brief van Paus Franciscus, in te zien via het fotoboek op deze pagina en in de Documentaire De weg naar verzoening

BERT SMEETS:
… Wij, Mea Culpa, zijn er trots op hier onderdeel van te zijn. Het kunstwerk verbeeld het seksueel geweld tegen kinderen en zal meer dan ooit besproken moeten worden, en… bestreden.
Bert Smeets

Bron:  https://www.bertsmeets.nl/weg-naar-verzoening/

BISDOM ROERMOND:
… Het misbruik is een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van de kerk. Dit kunstwerk mag ons eraan herinneren dat Christus steeds omziet naar de minsten onder de mensen. Bovendien sterft Hij voor onze zonden en verrijst Hij in iedereen die oprecht zorg en aandacht heeft voor zijn naasten, vooral voor de armen en de zwakken …
Bisschop Frans Wiertz, Vicaris-generaal Hub Schnackers
Bron: e-mail bisdom Roermond dd 3 februari 2017, woordvoerder Matheu Bemelmans

Het bronzen eindresultaat is gratis te bezichtigen in het stadspark De Kartuis te Roermond. De ingang is in de Voogdijstraat. Daar kunt u ook gratis een “ballonetje oplaten”, waarmee u kinderen symbolisch hun kindheid teruggeeft!
Klik hier voor informatie over deze toplocatie; Stadspark de Kartuis te Roermond

________________________________________________________________________

AANVULLENDE INFO

De inzegening van het originele kleimodel door bisschop Frans Wiertz samen met slachtoffers, heeft plaatsgevonden op 14 april 2014. Zie onderstaande foto.
Ondertekening overeenkomst plaatsing “De weg naar verzoening” in brons, in hét Stadspark van Roermond. 

v.l.n.r. namens De stichting De weg naar verzoening; de heren Wim Diederen (pm/secr), Frans Beckers (vrz), namens stichting Stadspark de Karthuis, de heren Frank Slenders (bestuurslid), Martin van het Erve (vrz) en geheel rechts namens het bisdom Roermond de algemeen econoom de heer Frank Hamers.
Deze website wordt steeds geactualiseerd, voor toelichting zie verder de tekst hieronder:

Wilt u reageren, graag, dat kan naar Flow Art Mediation via  contact , en of per Mail naar Stichting De weg naar verzoening

en of via;

de website van de slachtofferverenigingen Mea Culpa en KLOKK

en of via de website van het Bisdom Roermond

De informatie op deze pagina wordt i.v.m. nieuwe ontwikkelingen per omgaande geactualiseerd.

Vragen aan de initiatiefnemer kunt u stellen via: contact

Het Fotoboek toont u sfeerbeelden over het ontstaan van dit bijzondere project.

Voorafgaand aan de inzegening van “De weg naar verzoening” heeft Paus Franciscus in het spaans via radio Vaticana op vrijdag 11 april 2014 een oproep gedaan tot vergeving voor kindermisbruik.

________________________________________________________________________

De Nederlandse bisschop Frans Wiertz heeft maandag 14 april 2014, samen met slachtoffers van seksueel misbruik een kunstwerk ingezegend dat de weg naar verzoening verbeeld. Een weg naar VERZOENING die wellicht mogelijk kan worden met ondersteuning van de legendarische Mea Culpa preek van bisschop Frans Wiertz, die dag. Een preek waar ERKENNING en SCHULD op overtuigende wijze centraal staan. Deze legendarische gebeurtenis vond plaats tijdens een boeteviering aan het begin van de Goede Week in de Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht, Nederland. Namens de slachtoffers namen actief deel Anita Bosch-Wiss en Bert Smeets, mede namens de slachtofferhulporganisatie Mea Culpa United. Het idee om het leed van jarenlang seksueel misbruik door geestelijken van de katholieke kerk om te zetten in iets tastbaars en positiefs is afkomstig van kunstenaar Pierre Habets uit Schinnen. Pierre wil op die manier een wezenlijke bijdrage leveren aan het scheppen van een gunstig klimaat voor ERKENNING en VERZOENING. Pierre heeft afgelopen vijf jaar samen met het bisdom Roermond en slachtofferorganisatie Mea Culpa United gezocht naar een positieve verbeelding van deze episode in de Kerk en in de levens van de slachtoffers. Deze zoektocht had twee uitgangspunten, de vraag wat verbind ons en bewust een uitvoeringsvorm kiezen die breed interpreteerbaar is. Het kunstwerk kreeg vorm middels meerdere atelierbezoeken. Veelal samen met slachtoffers en vertegenwoordigers van de kerk. Het was juist het bewezen vermogen tot oprecht luisteren naar elkaar van zowel Bert Smeets als ook van deken Schreurs, die Pierre de afgelopen jaren tot de overtuiging bracht dat het misschien toch mogelijk is een gezamenlijk bindend deel te ontdekken. Vele maanden van overleg en een bezoek aan de bisschop Frans Wiertz in Roermond volgden. Ook werden er steeds nieuwe en verbeterde ontwerpen gecreëerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een ontwerp dat op donderdag 29 nov 2012, op overtuigende wijze is vrijgegeven door zowel de vertegenwoordigers van de slachtoffergroep Mea Culpa United als ook door de vertegenwoordigers van de Rooms Katholieke Kerk.

Zie de onderstaande foto’s als sfeerbeeld van die vrijgave:

nov-2012-00-foto-caroline-habets-flow-art-ontwerpvrijgave-02-versie-2

Van links naar rechts: Bert Smeets, bisschop Frans Wiertz, Pierre Habets, Anita Bosch met knuffel Dinky, deken Jos Schreurs en gedeeltelijk fotograaf Frans van Galen. Deze foto is gemaakt door Caroline Habets van en namens Flow Art, tijdens de ontwerpvrijgave in het Flow Art atelier op donderdag 29 november 2012.

Het Fotoboek toont u sfeerbeelden over het ontstaan van dit bijzondere project.


STICHTING DE WEG NAAR VERZOENING

jan-2013-00-dsc_0017


De Stichting De weg naar verzoening, heeft de volgende bestuursleden, v.l.n.r. op foto:
drs.F.G.J.M. (Frans) Beckers – voormalig burgemeester van Schinnen tevens voorzitter, mevr. C. (Corrie) Bel van Tilborgh – tevens bestuurslid Mea Culpa United, mgr drs M.G.G.J. (Jos) Schreurs – tevens deken van Schinnen en dhr W.G.J. (Wim) Diederen – secretaris/penningmeester. Klik hier voor aanvullende informatie (zoals ANBI Status) over de Stichting De weg naar verzoening

________________________________________________________________________

VIRTUELE REIS VAN 1515 km NAAR ROME ALS CROWDFUNDING, PER 19 MEI 2019 GEREALISEERD!!

Vanaf het Onze Lieve Vrouwe plein te Maastricht tot op het Sint Pieter plein te Rome is het 1515 km. Om het door de Stichting becijferde bedrag bij elkaar te krijgen is er symbolisch 33 euro nodig per km.
Het getal 33 heeft meerdere verbindingen met het project, Christus stierf op z’n 33-ste. Dat was ook in het jaar 33. Toevallig had heer Bert Smeets in zijn Bleijerheide periode ook het nummer 33. Het getal 3 komt ook op meedere plaatsen terug in het kunstwerk, drie zonnestralen die de drie partijen voorstellen, (de RKK, de slachtoffers en Flow Art), drie ballonnen en drie spijkers in het kruis. Ook kan 3 verbonden worden met het kerkelijke kruisteken, In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest! De initiatiefnemer werkte vanaf dec 2011, de presentatie van he tDeetman rapport, intensief aan dit project. Het kleimodel is voor drie maanden in 2014 te zien geweest in de OLV Basiliek te Maastricht. Het uiteindelijke brons is vanaf de inzegening in april 2017 te zien in het stadspark De Kartuis in Roermond.

Het volgende plaatje toont de actuele status van de virtuele crowdfundingreis naar Rome.

status 19 mei 2019, virtueel aangekomen in Rome. De crowdfundingreis is volbracht!

Totaal was begroot 50.000 euro /1515 km = 33 euro per km

Op zondagmiddag 19 mei 2019 is middels het toekennen van de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs 2019, te weten een cheque van €5.000,-  de laatste 150 kilometer tot in Rome ruim gerealiseerd. Daarmee is de virtuele crowdfunding weg naar Rome succesvol volbracht en zijn we virtueel in Rome aangekomen!

Met grote dank aan de volgende begunstigers:

BEGUNSTIGERS TOT 100 km        (tot 3300 euro)
NL: HEERLEN: Giessen BV, HULSBERG: Leentje Habets-Dentener, LIMBURG: Religieuze Ordes en Congregaties, LINNE: Willem van den Heuvel, MAASTRICHT: Broeders FIC, NUTH: Lei en José Habets, ROERMOND: bisschop Frans Wiertz (persoonlijk), UTRECHT: Nederlandse bisschoppenconferentie, SCHINNEN: Diederen Konstruktie bv, Wim en Marianne Diederen, Elly Heil-Mikelj, Funs Boyens en Josée Vervoort, Familie schenking, Tandheelkundig Centrum Schinnen, Stichting De weg naar verzoening | DE: KÖLN: Elvira en Hans-Willi Schweitzer, Kunstgiesserei Martin Schweitzer | WALDFEUCHT: Willi von den Driesch | IT: S.Savino: Laura en Luigi Guariento

BEGUNSTIGERS VANAF 100 km  (vanaf 3300 euro)NL: S’HERTOGENBOSCH: Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)NL: UTRECHT: Stichting Providebit, Ans & Hans Wouters-Hellebrekersfonds
NL: SCHINNEN: Pierre en Margot Habets
NL: VENRAY: Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs

HIERONDER DE BACKUP PER 17 DEC 2019, VOOR VERWIJDERING 3 EN 33 !!!

Virtuele reis als crowdfunding van 1515 km naar Rome is per 19 mei 2019 gerealiseerd!

Vanaf het Onze Lieve Vrouwe plein in Maastricht tot op het Sint-Pietersplein te Rome is het 1515 km. Om het door de Stichting becijferde bedrag bij elkaar te krijgen is er symbolisch 33 euro nodig per km.
Het getal 33 heeft meerdere verbindingen met De weg naar verzoening, Christus stierf op z’n 33-ste. Dat was ook in het jaar 33. Toevallig had heer Bert Smeets in zijn Bleijerheide periode ook het nummer 33. Het getal 3 komt ook op meerdere plaatsen terug in het kunstwerk, drie zonnestralen die de drie partijen voorstellen, (de r.k.-kerk, de slachtoffers en Pierre Habets), drie ballonnen en drie spijkers in het kruis. Ook kan 3 verbonden worden met het kerkelijke kruisteken, In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest!

Het volgende plaatje toont de succesvolle status van de virtuele crowdfundingreis naar Rome.

status 19 mei 2019, virtueel aangekomen in Rome. De crowdfundingreis is volbracht!

Totaal was begroot 50.000 euro /1515 km = 33 euro per km

Op zondagmiddag 19 mei 2019 is middels het toekennen van de Wilhelmina Sangers Cultuurprijs 2019, te weten een cheque van € 5.000,-  de laatste 150 kilometer tot in Rome gerealiseerd. Daarmee is de virtuele crowdfunding weg naar Rome succesvol volbracht en zijn we virtueel in Rome aangekomen!

Met grote dank aan de volgende begunstigers:

BEGUNSTIGERS TOT 100 km        (tot 3300 euro)
NL: HEERLEN: Giessen BV, HULSBERG: Leentje Habets-Dentener, LIMBURG: Religieuze Ordes en Congregaties, LINNE: Willem van den Heuvel, MAASTRICHT: Broeders FIC, NUTH: Lei en José Habets, ROERMOND: bisschop Frans Wiertz (persoonlijk), UTRECHT: Nederlandse bisschoppenconferentie, SCHINNEN: Diederen Konstruktie bv, Wim en Marianne Diederen, Elly Heil-Mikelj, Funs Boyens en Josée Vervoort, Familie schenking, Tandheelkundig Centrum Schinnen, Stichting De weg naar verzoening | DE: KÖLN: Elvira en Hans-Willi Schweitzer, Kunstgiesserei Martin Schweitzer | WALDFEUCHT: Willi von den Driesch | IT: S.Savino: Laura en Luigi Guariento

BEGUNSTIGERS VANAF 100 km  (vanaf 3300 euro)NL: S’HERTOGENBOSCH: Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)NL: UTRECHT: Stichting Providebit, Ans & Hans Wouters-Hellebrekersfonds
NL: SCHINNEN: Pierre en Margot Habets
NL: VENRAY: Stichting Wilhelmina Sangers Cultuurprijs