De symboliek van De weg naar verzoening

De weg naar verzoening is gebaseerd op twee belangrijke uitgangspunten:

  • Het kunstwerk visualiseert wat ons verbindt
    Het kunstwerk De weg naar verzoening visualiseert wat slachtoffers en misbruikers verbindt: erkenning van het misbruikverleden. Dat is een hoopgevend uitgangspunt. Een weg naar verzoening start met de erkenning van zaken die nooit hadden mogen gebeuren. 
  • Mensen zien hetzelfde en beleven iets anders
    Een tweede uitgangspunt bij de ontwikkeling van dit kunstwerk is dat mensen hetzelfde kunnen zien maar iets anders beleven. Ook wanneer slachtoffers en misbruikers oprecht naar elkaar luisteren, kan het zijn dat ze bij hun eigen overtuiging blijven. Zo kan voor de een het boek de Bijbel voorstellen, en voor de ander bijvoorbeeld het Deetman-rapport. De symbolen hebben voor ieder een eigen betekenis; daardoor kan een gesprek tot stand komen.

Afgelopen jaren is gebleken dat het kunstwerk ondersteunend en verbindend kan zijn bij het overbruggen van ogenschijnlijk onoverbrugbare ervaringen.

Als u het kunstwerk goed gaat bekijken kunt u het volgende ontdekken:

(1) Het boek is te ervaren als de Bijbel of als een ander boek, zoals het Deetman-rapport of het Samson-rapport

(2) Het misbruikte kind, met een afgeschermd gezichtje, kan zowel een meisje en een jongen zijn

(3) De knuffel Dinky verbeeldt de kindertijd. Dat is gebaseerd op het zeer bijzondere slachtofferverhaal van Anita Bosch-Wiss. Sommige kinderen hebben door het misbruik hun kindertijd verloren. Lees meer over Dinky …

(4) Deze ballon kan omlaag bewogen worden waardoor de knuffel op de grond komt te liggen. Door dan de ballon los te laten, geeft u symbolisch het kind z’n verloren kindertijd terug

(5) De zwarte bladzijde aan de linkerkant van het boek spreekt voor zichzelf. De bladzijde is wel zichtbaar maar niet als eerste

(6) Drie zonnestralen verlichten de zwarte bladzijde: zij symboliseren de drie betrokken partijen: de r.-k. kerk, de slachtoffers (Mea Culpa United, Klokk en Vpkk) en de beeldend kunstenaar Pierre Habets. Zij worden ook gesymboliseerd door de drie spijkers in het kruis en de drie ballonnen

(7) De zon en de maan, als hoogste elementen in de compositie, staan symbool voor het hemelse

(8) Een duifje op het kruis is voor de een de heilige geest en voor de ander een duifje

(9) Het kruis verbeeldt de gedragen lijdenlast van de wereld dan wel het juk dat slachtoffers nog steeds meedragen. Naar model uit de film “The Passion of the Crist” 

(10) De uitgestrekte hand verbeeldt de hulp biedende hand van Jezus en van slachtofferverenigingen. De Jezus-figuur heeft stigmata in handen, voeten en borst

(11) De Jezus-figuur heeft een loopbeweging als teken dat het geloof in brede zin leeft en dat slachtoffer-organisaties actief zijn

(12) De Jezus-figuur draagt jeans, bewust geen lendendoek om de associatie met blote mannen te voorkomen

(13) QR code op de zuil geeft een directe verbinding naar deze website