Presentatie rapport Commissie-Deetman

bron: de Volkskrant digitaal 16 december 2011:
10.000 tot 20.000 slachtoffers alleen al in Nederland!
Schokgolf in de media, is er niets meer goed aan het geloof? Startpunt: De weg naar verzoening