Beleefpark Puth – Het Wolkenproject

Vanaf mei 2014 tot en met mei 2015 heeft Pierre Habets in opdracht van de Beheerstichting Beleeftuin Puth het Wolkenproject uitgevoerd. Dit Wolkenproject is bedoeld om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het omvormen van de toen al drie jaar gesloten speeltuin Puth naar een bloeiend beleefpark Puth met breed maatschappelijk draagvlak. Op donderdag 21 mei 2015 heeft Pierre het resulltaat gepresenteerd tijdens een vrij te bezoeken bijeenkomst in de basisschool van Puth. Onder grote belangstelling heeft hij het Wolkenproject uitvoerig toegelicht.

Voor het volledige rapport klikt u op het onderstaande plaatje.

Dit printbare bestand is 55 MB groot, dus even geduld bij het downloaden!

miniatuur Wolkenproject

Wolkenproject versie 21 Mei 2015

De ruim 10 media publicaties zijn ook na te lezen middels het hierboven aan te klikken rapport. Voor het actuele overzicht zie de aanklikbare plaatjes op deze pagina.

Eind 2015 is het bestuur van de oorspronkelijke Stichting “Speeltuin Puth” als volgt samengesteld.

Voorzitter Jan Broekmans, secretaris Betty Scheffer en penningmeester Pierre Habets. Pierre is tevens initiatiefnemer van he wolkenproject.

Klikt u op : Plan Beleefpark Puth versie 1.2   voor het downloaden. Dit plan is in november 2015 uitvoerig aan de Gemeente Schinnen gepresenteerd, en is enthousiast ontvangen door de wethouder Roy van der Broek, wethouder Peter Janssen en ambtenaar Chris Duyzings. Er is destijds aangekondigd dat er door de Gemeente Schinnen eerst een enkele maanden durende uitwerking van “cohesiegebieden” moest plaatsvinden. Omdat er begin 2016, na een half jaar, nog steeds geen vooruitzicht was op mogelijke actieve ondersteuning door de Gemeente Schinnen heeft het bestuur van de Stichting Speeltuin Puth unaniem besloten om de Stichting Speeltuin Puth op te heffen. De formele stappen daartoe zijn inmiddels afgerond waardoor alleen nu, juli 2016, de Gemeente Schinnen volledig eigenaar is van de Speeltuin Puth. Het hiervoor genoemde voormalige bestuur van de Stichting Speeltuin Puth, benadrukt dat de resultaten van het wolkenproject via deze website beschikbaar blijven. Ook zijn ze bereid, deze desgewenst persoonlijk toe te lichten.

Fotoboek
Het fotoboek toont u meerdere sfeerbeelden van het ontstaan.
Als u het fotoboek aanwijst en vervolgens klikt op het dubbele witte pijltje, ziet u het fotoboek “beeldvullend”.

Fotoboek