Knuffelende ganzen

In 1995 is nabij de Pingerhoeve in Nuth een bijzonder bronzen kunstwerk onthuld, de “Knuffelende Ganzen” gemaakt door Vera de Haas. Eind 2013 is echter op brute wijze de tweede gans gestolen. De eerste was al enkele jaren daarvoor ineens weg. Initiatiefnemer Pierre Habets heeft in nauw overleg met Vera een plan ontwikkeld om er voor te zorgen dat haar kunstwerk op verantwoorde wijze terug geplaatst wordt in de openbare ruimte van Nuth. Daar waar het ook thuis hoort! Naar idee van Pierre kan zo een zeer negatieve ervaring voor de gemeenschap van Nuth omgebogen worden naar een positieve. Naar idee van een cultuur-educatie project uit Schinnen, waar zelfs letterlijk, met dank aan de dief, in het brons te lezen is! Het project “verantwoorde terugplaatsing van de Knuffelende Ganzen”, wordt dan volgens plan afgesloten met een bijzonder feest bij de onthulling. De uitgenodigde 22 kinderen van de plaatselijke basisschool “De Bolster” zijn nu al erg enthousiast over het idee. Pierre verzorgd lessen in het kader van cultuur-educatie, zijn specialiteit. De kinderen worden betrokken bij alle stappen, zo zijn ze nu al bezig met het ontwikkelen van een wat de kinderen noemen hun “APP”. Een eerste schets is te zien in de foto rechts boven. Het wasmodel wordt in hun school door hun zelf gegoten. Als onverhoopt de noodzakelijke financiën toch niet bij elkaar gebracht kunnen worden wordt hun tekstplaat toch gemaakt en ook in hun klas in was gegoten. Deze garantie gaf Pierre hun al. Voor de kinderen slaagt het educatie project dus ALTIJD! Het zou natuurlijk geweldig zijn als het project ook nog uit financieel oogpunt haalbaar zal zijn zodat de kinderen ook zelf naar de bronsgieterij gaan waar ze aanwezig zullen zijn bij de hergeboorte van de Knuffelende Ganzen en hun bronzen tekstplaat met … hun APP. Ook zullen de kinderen dan aansluitend aan de onthulling zelf een presentatie verzorgen over het ontstaan.

Met dank aan de Gemeente Nuth is er formeel toestemming verleend om het originele kunstwerk te mogen plaatsen nabij het in aanbouw zijnde nieuwe appartementenkomplex aan de Stationsstraat te Nuth. Tegenover de Rabobank. Het verbindingspad tussen de kerk en de stationsstraat aldaar, heeft per gemeentebesluit de naam Habets-hofje gekregen (Formeel Habets-hof).

FOTOBOEK

Als u het fotoboek aanwijst en vervolgens klikt op het dubbele witte pijltje, ziet u het fotoboek “beeldvullend”. Dit fotoboek toont u het ontstaan.

Flow Art CROWDFUNDING
Met ingang van 27 sept 2014 is een sluitende begroting bereikt en daarmee de Crowdfunding actie succesvol afgesloten.

Eenieder kon door deelname aan het project zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid tonen en ook zo een bijdrage leveren aan het op positieve wijze omgaan met diefstal.

Er zijn twee gradaties:

BRONS (vanaf 100 euro)
Bij beschikbaar stellen van  een bedrag vanaf 100 euro is uw naam vermeld op deze website EN UW NAAM BLIJVEND VERMELD IN DE BRONZEN tekstplaat die samen met de kinderen van bs De Bolster gemaakt is.

TEKST IN BRONZEN TEKSTPLAAT:

Het in 1995 geplaatste bronzen kunstwerk van Vera de Haas werd in 2012 gestolen en in 2014 hier verantwoord teruggeplaatst als cultuureducatie-project. Initiatiefnemer is docent Pierre Habets, zie tevens  www.knuffelendeganzen.nl

Mede gerealiseerd door: Basisschool de Bolster, juf Lydia van Dam-Frints, juf Ramona Weijermans,  meester Arjen Stijnman, stagiair Ivo Hundscheid en dir Roy Bleeser, de 22 kinderen groep 8A: Niels de Boer, Milan Boom, Sabri Bouharrate, Jonathan Cardona Ceballos, Noël Custers, Youri Florax, Carly Hensen, Nina Hofman, Sha’uri Houben, Neo Kagenaar, Michal Konecny, Isa Loomans, Bas Marell, Alieka Moonen, Alens Reinfelds, Timo Sipsma, Hamdi Tosun, Stijn Valkenburg, Brian Vankan, Kayla Vankan, Fleur Venema en Amber Wenmaekers.
HULSBERG | Leentje Habets-Dentener | NUTH | BBN | Gemeente Nuth | Go-Tech | HABENU – VD KREEKE | Jan, Jos, José, Paul, Mariette, Leon, Cor en Hans Habets | Haleco | Makro | Nieuwsblad Nuth & Omstreken | OGN | RegioBank zelfstandig adviseur TRIADE BV | Strada bv | Uitvaartcentrum van den Hout | Wonen Limburg | PANNINGEN | Sien | PUTH | Jos & Marianne Diederen | SCHIMMERT | Vera de Haas | Ed Soons | Mariet & Gé Soons | SCHINNEN | Margot Heil & Pierre Habets | SITTARD | jac salvino glas |

GOUD (vanaf 500 euro)
Bij overboeking (danwel garantstelling) van een bedrag  vanaf 500 euro wordt uw naam vermeld op deze website, EN UW NAAM BLIJVEND VERMELD IN DE BRONZEN tekstplaat die samen met de kinderen van bs De Bolster gemaakt is EN UW BEDRIJFSLOGO RUIMTELIJK GETOOND EVENEENS IN DE BRONZEN TEKSTPLAAT

BBN 40 jaar | HABENU – VD KREEKE | HALECO | Makro | OGN | RegioBank zelfstandig adviseur TRIADE BV | Wonen Limburg | SIEN |

Fotoboek